Bliv medlem

Indmeldelse

Sæsonen går fra 1. okt. til 30. april og nye medlemmer optages i september.

Interesserede kan blive skrevet op på en venteliste på Holdsport.dk og medlemskab tildeles efter først til mølle princippet.

Du skal oprette din profil på hjemmesidens forside under nyt medlem. Holdnavnet er VENTELISTE.
Se punktet Hjælp til holdsport.

For at blive optaget som medlem af Vikingelauget Freya skal du deltage i et intro arrangement, som bliver holdt i september måned. En general forudsætning for optagelse er, at man accepterer klubbens atmosfære og at normer for god adfærd overholdes.

Vi optager ikke medlemmer som er under 18 år.

Klubben har åbent alle ugens dage fra kl. 6.00 til 21.00. Der kan være lukketider midt på dagen i forbindelse med møder - rengøring m.m.

Du får en tilbagemelding, når du er registreret på Holdsport.dk.

Kontingent er vedtaget på generalforsamlingen i 2020.

Kontingent for sæsonen 2023/2024 i alt 300 kr.

Indmeldelsesgebyr 800 kr.

Kontingent for passive medlemmer 150 kr.

Passivt medlemskab kan kun søges af aktive medlemmer, som skal aflevere adgangsarmbåndet, når de overgår til passivt medlemskab. Passivt medlemskab giver adgang til at deltage i klubbens arrangementer samt til den årlige generalforsamling.

Holdsport.dk er klubbens fremtidige platform for al information og registrering af data, samt indbetaling af indmeldelsesgebyret og kontingentet.